François-Victor Hugo - Wikipedia

 

rencontre victor hugo

Literature event in Granville, France by Rencontres littéraires Victor Hugo & Co on Saturday, October 19 posts in the discussion. Mes rencontres avec Victor Hugo. [Charles Muller] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in. Victor Hugo streefde naar verandering van de maatschappij en stelde de sociale ongelijkheid aan de kaak. Hij kritiseerde de rijken die er enkel naar streefden winst te maken zonder die winst opnieuw te herinvesteren in de productie. Dit werd hem echter niet in Geboren: 26 februari , Besançon.Victor Hugo - Wikipedia


Victor Marie Hugo Besançon26 februari — Parijs22 mei was een Frans schrijverrencontre victor hugo, dichteressayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na. Rencontre victor hugo Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand.

Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in Victor Hugo werd geboren te Besançon Franche-Comté in als derde zoon van Joseph Léopold Sigisbert Hugoeen Franse generaal onder het keizerrijk van Napoleon afkomstig uit Lotharingenrencontre victor hugo, en Sophie Trébuchet, oorspronkelijk afkomstig uit Nantes.

Door het beroep van zijn vader kende Hugo een moeilijke kindertijd en werd hij door het garnizoensleven meegesleurd van stad tot stad. Hugo verbleef onder andere in Parijsin het oude klooster des Feuillantines, in Napelswaar zijn vader gedurende een tijd gouverneur van een provincie was, en in Spanjewaar zijn vader drie provincies bestuurde.

Hugo's vader was een atheïstische republikein voor wie Napoleon een held was; Hugo's moeder was een katholieke royaliste. Hugo's moeder leefde vanaf gescheiden van haar man en ging met haar zoon in Parijs wonen. Op aanraden van zijn vader ging Hugo naar het Lycée Louis-le-Grandmaar het was vooral zijn moeder die vanaf dan een grote invloed had op zijn opvoeding en die van zijn twee broers, Abel en Eugène.

Hugo maakte zijn roeping als schrijver al vrij vroeg bekend toen hij op veertienjarige leeftijd in zijn dagboek schreef: "Je veux être Chateaubriand ou rien. Chateaubriand kan immers gezien worden als een van de grondleggers van de Romantiek in Frankrijk en was een van de belangrijkste schrijvers van het begin van de negentiende eeuw. In meer dan een opzicht trad Hugo in Chateaubriands voetstappen.

Hugo werd de vaandeldrager van de Romantiek in Frankrijkengageerde zich op politiek vlak als republikein en werd verbannen omwille van zijn politieke gedachtegoed. Op vijftienjarige leeftijd kreeg hij reeds erkenning voor zijn poëzie van de Académie française. In richtte hij met zijn broers het literair tijdschrift Le Conservateur littéraire [1] op, waarmee hij al vroeg de literaire aandacht op zich vestigde. Datzelfde jaar won hij ook de wedstrijd van de Académie des Jeux Floraux te Toulousewaarvan hij ook het jaar daarop laureaat was.

Onder andere door deze successen gaf Hugo zijn wiskundestudies op en stortte hij zich helemaal op zijn literaire carrière. In verscheen zijn eerste dichtbundel, getiteld Odes. In dat decennium zouden nog meerdere dichtbundels volgen. Het was echter de bundel uitOdes et Balladesrencontre victor hugo, die hem grote bekendheid gaf. De bundel zou in in zijn definitieve vorm verschijnen.

Hugo werkte mee aan La Muse française en deelde de affiniteit met de monarchie en het christendom van die groep. In nam hij deel aan Le Cénacle, een literaire kring rond de schrijver Charles Nodier die samenkwam in de Bibliothèque de l'Arsenal en die beschouwd kan worden als de wieg van de Franse Romantiek.

De deelname aan deze groep betekende ook dat hij overliep naar het liberale kamp. In deze periode trouwde Hugo in met Adèle Foucher, op wie hij sinds verliefd was, rencontre victor hugo. Dit was echter zeer tegen de zin van zijn ouders en door zijn rencontre victor hugo band met zijn moeder wachtte hij tot na haar dood in om met zijn jeugdliefde te huwen.

Het huwelijk wekte ook jaloezie op bij zijn broer Eugène, die geleidelijk ten prooi zou vallen aan krankzinnigheid. Het rencontre victor hugo zou samen vijf kinderen krijgen: Léopold indie enkele maanden na zijn geboorte zou overlijden, rencontre victor hugo, Léopoldine inCharles inFrançois-Victor in en Adèle in Van deze vijf kinderen zou enkel de laatste haar vader overleven, hoewel zij door haar labiele mentale gezondheid vaak in verpleeginrichtingen verbleef, rencontre victor hugo.

Zijn tweede roman, Bug-Jargalvolgde drie jaar later. Vanaf het einde van de jaren 20 van de negentiende eeuw kan Hugo worden beschouwd als de leider van het romantische Cénacle. Hij werd rencontre victor hugo in die hoedanigheid aangevallen en verguisd door de aanhangers van het academisme. Bovendien kwam Hugo ook in aanvaring met de censuur door de gedurfdheid van een rencontre victor hugo van zijn toneelstukken.

Zo werd zijn drama uitMarion de Lormeaanvankelijk door de rencontre victor hugo verboden omwille van het weinig flatterende beeld dat werd geschilderd van de Franse monarchie. In publiceerde hij het nooit opgevoerde versdrama Cromwelldat eerder bekendheid verwierf door zijn voorwoord waarin Hugo de klassieke regels aanviel, waaronder de eenheid van tijd en die van plaats. Het voorwoord genoot aldus de reputatie van rencontre victor hugo van de romantische beweging.

Hernani kan beschouwd worden als een belangrijke etappe in de geschiedenis van het Franse toneel. Hugo had al voordien zijn toneelstuk vers voor vers moeten verdedigen voor de koninklijke censuur en er waren al fragmenten uitgelekt in de pers, bedoeld om het werk en de auteur belachelijk te maken.

Op de avond van de tweede voorstelling had Hugo een groot deel van zijn vrienden uitgenodigd Balzac, Gautier, de Nerval, … om de vertegenwoordigers van het klassieke theater te counteren. Het toneelstuk bracht bijna opstanden teweeg tussen de tegenover elkaar staande kampen: classicisten versus romantici, republikeinen versus royalisten, liberalen versus conformisten.

De volgende voorstellingen waren nog steeds vrij onrustig, rencontre victor hugo, maar het stuk boekte elke keer volle zalen. Hugo was erin geslaagd om de romantische vernieuwing, die tot dan toe vooral ingewijden in de salons had begeesterd, voor de mensen op het toneel te brengen.

Het toneelstuk werd echter rencontre victor hugo succes in geschreven vorm. Hugo was door het speelverbod echter zodanig in zijn wiek geschoten dat hij zijn volgende toneelstuk, Lucrèce Borgiain amper twee weken schreef, rencontre victor hugo. Dit stuk werd voor het eerst opgevoerd in en was een groot succes.

Mademoiselle George, een voormalige maîtresse van Napoleonspeelde de hoofdrol. Een andere rol werd vertolkt door de actrice Juliette Drouet. Drouet werd zijn muze en minnares en, hoewel Hugo meerdere romantische escapades had tijdens zijn leven, werd deze relatie zelfs door zijn vrouw als vrij speciaal erkend en getolereerd. Ze stopte daarop met acteren en wijdde de rest van haar leven tot aan haar dood in aan haar minnaar als onbezoldigd secretaresse en rencontre victor hugo onder andere naar BretagneNormandiëhet Noorderdepartement en Duitsland.

Hugo's relatie met Juliette Drouet was een reactie op de overspelige relatie van zijn vrouw met Charles Augustin Sainte-Beuve. In november was het de beurt aan Ruy Blas, rencontre victor hugo.

Daarna zou het duren tot tot Hugo opnieuw een stuk zou produceren. Les Burgraves liep 33 avonden, maar verloor publiek aan een concurrerend toneelstuk. Het zou het laatste stuk zijn dat Hugo schreef. Hij zou nog een kort versdrama schrijven inTorquemadamaar dit was nooit bedoeld om opgevoerd te worden en werd pas enkele jaren voor zijn dood uitgegeven in Toch zou Hugo een blijvende interesse hebben voor het drama, zoals blijkt uit een essay uit over William Shakespearewiens stijl hij zocht te evenaren.

In deze lange periode produceerde Hugo natuurlijk meer dan enkel theater. Het werk was zo succesvol dat het al gauw rencontre victor hugo verschillende Europese talen werd vertaald. Het was gedeeltelijk de bedoeling om de stad Parijs ertoe aan te zetten de verwaarloosde Notre Dame-kathedraal te restaureren.

In verscheen de documentaire novelle Claude Gueuxrencontre victor hugo, waarin het verhaal wordt verteld van een echt bestaande moordenaar die wordt terechtgesteld in Frankrijk. Dit korte verhaal zou later door Hugo worden beschouwd als een voorloper van zijn immense werk over sociale ongelijkheid, Les Misérables. De eerste stappen naar deze roman werden waarschijnlijk al gezet rondmaar het rencontre victor hugo duren tot voor het rencontre victor hugo volledig af was en gepubliceerd kon worden.

Tijdens zijn opvoeding had zijn royalistische moeder een grote invloed gehad op Victor Hugo. Geleidelijk aan liet hij zich echter overtuigen door de waarden van de democratie.

Hugo was een aanhanger geworden van de liberale en humanitaire democratie. In de jaren 40 van de negentiende eeuw klom Hugo op tot de hoogste rangen van de literaire en politieke wereld. Inna vijf onsuccesvolle kandidatuurstellingen, werd hij verkozen tot de Académie française stoel 14, als opvolger van Népomucène Lemercier. In werd hij door koning Louis-Philippe aangesteld als pair de France. In het parlement sprak Hugo zich uit tegen de doodstraf en de sociale ongelijkheid en voor persvrijheid en o.

Na de Revolutie van en het uitroepen van de Tweede Franse Republiek werd Hugo verkozen tot afgevaardigde in de Assemblée législative en rencontre victor hugo Assemblée constitutionnelle. Zijn afkeer van anarchie zorgde er ook voor dat hij de onderdrukking van de arbeidersopstand door Cavaignac steunde.

Hugo waakte echter wel over de vrijheid van spreken en schrijven en rencontre victor hugo de rechten van het volk en, daar hij geloofde dat deze konden worden gevrijwaard door prins Lodewijk-Napoleon Bonapartesteunde hij diens kandidatuur voor het presidentschap.

Zijn vrouw onderhield een platonische relatie met Sainte-Beuve. Zijn broer Eugène, die krankzinnig was geworden, overleed. Zijn overspelige relatie met Léonie Biard kwam aan het licht en zorgde voor een schandaal. Zijn dochter Léopoldine en haar rencontre victor hugo verdronken beiden in de Seine op 4 september te Villequier. Vooral door de dood van zijn dochter, rencontre victor hugo, die Hugo diep raakte, publiceerde hij niets meer in de periode Naarmate Napoleon III steeds meer neigingen vertoonde tot alleenheerschappij, stelde Victor Hugo zich vijandiger tegen hem op.

Na de staatsgreep van Napoleon IIIwaarbij deze een antiparlementaire grondwet instelde, keerde Hugo zich volledig af van de nieuwe keizer en zocht hij toenadering tot de republikeinse linkerkant. Hugo noemde de keizer openlijk een verrader van Frankrijk. Nadat hij geprobeerd had het volk op te zetten tot verzet, rencontre victor hugo Hugo met arrestatie bedreigd en ging hij in ballingschap.

Hij vluchtte eerst naar Brusselrencontre victor hugo, toen naar het Rencontre victor hugo Jersey en vestigde zich uiteindelijk op Guernseywaar hij zou leven totzelfs al had Napoleon III in amnestie verleend aan alle ballingen, rencontre victor hugo.

Hugo weigerde toen om terug te keren naar Frankrijk omdat dat betekende dat hij zijn kritiek op de regering zou moeten staken. Hij verwoordde het als volgt: "Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là" En als er nog maar een overblijft, dan zal ik diegene zijn.

Zo kreeg Hugo het aureool van onverzettelijke balling. Zijn ballingschap maakte van Hugo een werkelijke levende legende, een mythisch figuur. Tijdens zijn ballingschap vond hij in zijn nieuwe omgeving nieuwe inspiratie, onder andere door enkele bijzondere spiritistische experimenten ingegeven door het pijnlijk verlies van zijn dochter Léopoldineop schrift gesteld in Les Tables tournantes de Jersey.

Tijdens zijn verblijf op Guernsey schreef hij ook enkele van zijn beste werken. Hij publiceerde drie alom geprezen dichtbundels: Les ChâtimentsLes Contemplations en La légende des siècles Daarnaast werden ook romans gepubliceerd, zoals de beroemde roman Les Misérables Zich goed bewust van de hoge standaard van zijn werk, rencontre victor hugo, besloot Hugo de publicatie toe te wijzen aan de hoogste bieder.

Dat was de Belgische uitgeverij Lacroix en Verboeckhoven, die al zes maanden voor de publicatie persberichten de wereld in stuurde en een nooit eerder geziene marketingcampagne opzette.

Aanvankelijk werd enkel het eerste deel Fantine gepubliceerd, dat tegelijkertijd in verschillende grote steden uitkwam. Het boek was al na een paar uur uitverkocht en had een grote invloed op de Franse maatschappij. Er waren zowel enthousiaste voorstanders als intense tegenstanders die het boek veroordeelden. Het boek gaf zelfs aanleiding tot discussies in de Assemblée nationale. Rencontre victor hugo wordt Les Misérables gezien als een literair meesterwerk en is het meermaals bewerkt voor televisie, film en musical.

In zijn eerste roman na Les Misérables keerde Hugo zich af van de maatschappijkritiek.


 

 

rencontre victor hugo

 

François-Victor Hugo (28 October – 26 December ) was the fourth of five children of French novelist Victor Hugo and his wife Adèle Foucher. François-Victor is best known for his translations of the works of William Shakespeare into French, which were published in 18 volumes between and Born: 28 October , Paris, Kingdom of France. Literature event in Granville, France by Rencontres littéraires Victor Hugo & Co on Saturday, October 19 posts in the discussion. Mes rencontres avec Victor Hugo. [Charles Muller] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in.